I 2009 havde Dansk jernbaneklub afd. hovedstadsområdet 10 års jubilæum. I den forbindelse var der arrangeret nogle særtog i Hedeland i samarbejde med Industribane klubben med så autentiske industribanetog som muligt. Der var oprangeret to tog med damplokomotiver, det ene var med roebanevogne og det andet var et tipvognstog med damplokomotiv som trækkræft. Her ses DA 7 ( De danske sukkerfabrikker. Henchel & Sohn 1921) med et lille roetog.

Næsten som på Lolland i 1965. DA 7 rangerer med roebanevogn.

tipvognstoget var oprangeret med et damplokomotiv Vildmosetilsynet Nr. 3 Fabrikat: Orenstein & Koppel, Berlin 700 mm. sporvidde. Lokomotivet har ikke flange på det midterste hjul, dette af hensyn til smalle kurver. tipvognene er fra forskellige fabrikker. Billedet er bevidst gjort "gammelt!

DA 7 ved Brandhøj 2009 og ikke i 1965. Hedeland er et meget stort gammel grusgravsområde ved Hedehusene hvor man igennem en lang årrække gravede grus, da man var færdig med dette i 1970erne blev området udlagt til naturområde, og det er i de forløbne år groet til og er blevet et meget smukt naturområde med mange vandhuller.

Tipvognstoget med ophold ved sporarbejde på en af mellemstationerne. Der var rigtige forårsfarver i naturen.

DA 7 på strækningen ved et af de mange vandhuller.

Vildmosemaskinen samme sted lidt længere fremme. i baggrunden ses én af områdets fabrikkers skorstene som er med til at give billedet præg af industribane.

Undervejs blev der arrangeret overhaling med tipvognstoget. Så kunne man få et fint foto af begge maskiner side om side.

Undervejs, bemærk bremsemand bagerst med gammel plusfour på hovedet.

"Sletten" er et område som er meget øde, man føler sig faktisk som om man står på den jyske hede. Det er et meget fint sted, og her ses DA 7 med kraftig røgudvikling på vej hen over denne.

Et af de mange vandhuller blev brugt som fotomotiv..

Lille ensomt tog i et meget øde landskab..

Så var det Vildmosetoget tur til at blive foreviget samme sted..

Arbejdstog på vej til grusgrav eller særtog for Djk - Hovedstadsområdet 2009.

På sletten på vej mod Tune.

Nær tune landevej hvor banen forsætter over en bro, men så heller ikke længere pt. Meningen er at banen ( pt. 5, 5 km) skal forlænges til Tune i alt 7,5. km.

Hedelands veteranbane er et herligt sted, men kan tage billeder som om man stod på et gammelt teglværk i 1950erne.