Warszawa har også moderne vogne i drift. Her ses en af ledvognene i depot Praga. i baggrunden ses ældre vogne fra 1939 ombygget til arbejdsformål.