Selkethalbahn. Hvor Harzquerbahn har store damplokomotiver og intensiv drift må man sige at Selkethalbahn er stik modsat. En lille hyggelig bane som også hører i driftfællesskab med Harzquerbahn. Der er dog ikke så meget dampdrift her, men der køres med nogle ualmindelige hyggelige tog. Normalt er det " Der Dicke" den tykke, et lokomotiv fra 1939 som trækker togene ml. Quedlinburg - Gernrode og Hasserode. Undervejs passeres en stor mængde nedlagte virksomheder som ikke kunne klare omstillingen ved murens fald. Selkethalbahn og Harzquerbahn ligger i det tdl. DDR. Disse "mindesmærker" fra DDR tiden ses tydeligt. Strækningen er udover det meget naturskøn!. Banen har i dag forbindelse med "storebror" Harzquerbahn. men dette har ikke altid været tilfældet. Ml. 1945 og 1985 var forbindelsessporet taget op ml. stiege og og eisfelder Thalmühle,  dette skete af de sovjetiske tropper som pillede banestykke op som krigsbytte og dette blev først igen etableret så sent som i 1985.

"Den lille tykke" med plantog mod Haselfelde omkring det fine landskab ved Sternhaus Hafferfeld.

Samme sted, på vej mod trinbrættet.

Uden for Alexisbad, huset til venstre blev i DDR tiden brugt som kurhotel, men er nu en restauration

Indkørsel til Silberhytte, der lå en masse industrier i DDR tiden langs banen, denne var én af dem som ikke klarede murens fald, men måtte lukke. der lå stadig mange af disse " fabriks mindesmærker" forladte. I DDR tiden lå der rigtig mange fabrikker langs med banen, og som var med til at opretholde en stor godstrafik og en god indtægt til banen. Det sidste godstog forsvandt omkring 1994-95.

Silberhytte, der udveksles enkelte passagerere. Alle billeder er taget i påsken 2010.

Strasberg, er en super hyggelig lille landsby og et klassisk fotosted hvor toget kører langs åen med gl. bindingsværkhuse på den venstre side. Meget idyllisk, bemærk nissen på en træpind i åen.

Der er meget vand i Harzen, og mange søer. Her ses en opdæmmet
en af slagsen uden for Günthersberge.

På vej mod endestationen som ses i baggrunden Hasselfelde, i horisonten ses Brockenmasivet med brocken i midten, hvor tårnet kan ses kører Harzquerbahn op til, en særdeles høj stigning.

Hasselfelde Bahnhoff. Lokomotivet er ved at løbe om, og fyrbøderen er ude for at skifte sporet. Stationsbygningen fungerer ikke mere som station, den er i dag privatbeboelse. bemærk den lille pige og hendes far som står og betragter lokomotivet.

Ved Stiege. På vej mod Gernrode.