Så rettede fotografen sit kamera lidt mere til højre og fik næsten hele stationsmiljøet med. Man ser en O-maskine holdende ved perronnen ved station "A" sandsynligvis med Nordbanetoget til Hillerød. Til vesntre kan ses Station "B" for tog mod København Man ser hele strækningen op mod Nørrebrogade. Boligerne i Hillerødgade i baggrunden eksisterer stadig. På arealet op til højre er har metroselskabet i dag en meget stor og støjende, snavset byggeplads som i dag har ødelagt en stor del af Nørrebroparken